Minulle tärkeitä vaaliteemoja ovat:

IHMISOIKEUDET

Ihmisoikeuksien tavoitteena on vastuun ja välittämisen yhteiskunta siten, että jokaisella on hyvä ja turvallinen olla – pidetään huolta myös niistä, jotka eivät yksin pärjää. Suomella on erinomainen asema puhua ihmisoikeuksien puolustajana ja varjelijana kansainvälisellä näyttämöllä, niin kahdenkeskisesti toisten osapuolten kanssa kuin laajemmin YK:n ihmisoikeushankkeiden kautta, sillä Suomessa ihmisoikeusongelmat eivät onneksemme ole huomattavat. Suomelle nousee myös EU-puheenjohtajuuskautenaan syksyllä 2019 erinomainen tilaisuus vaikuttaa unionin ulkopoliittisiin ja ihmisoikeuslinjauksiin.

TULOKSELLINEN KOTOUTUMINEN

Tuloksellisen kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavia tietoja ja taitoja, oikeus terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen.

KAIKILLE MAHDOLLISUUS TYÖNTEKOON

Työnteon ja yrittämisen tulee aina olla kannustavaa. Pienten yritysten palkkaamista on helpotettava, talouden kilpailukyvyn edistämistä jatkettava ja ihmisten jatkuvaa kouluttamista uusiin tehtäviin on edistettävä. Tässä tilanteessa, jossa Suomen työttömyysaste huitelee koko pohjoisen Euroopan kärkipäässä, on äärimmäisen tärkeää, että työntekoa ja PK-yrittäjyyttä helpotetaan ja tehdään kannattavammaksi. Yhä useampi on saatava työn syrjään kiinni, jotta työttömyyden putki ja kierre saataisiin katkottua. Jokaisella tulisi olla oikeus ja vapaus työntekoon ja mielekkään elämän tavoitteluun.

Klikkaa kuvaa ja katso Ben Zyskowiczin vaaliterveiset

Arvokkaat suosittelijani

Olen onnekas kun minulla on taustalla kovia pitkän linjan yrittäjiä, julkisia vaikuttajia ja politiikan asiantuntijoita, siksi minun on hyvä pohja tehdä omaa työtäni politiikassa.

Olen mukana tukemassa Ritan eduskuntavaalikampanjaa, sillä arvostan Ritan osaamista, sisukkuutta ja yritteliästä asennetta. Ritan oma elämäntarina on antanut hänelle hyvät valmiudet ymmärtää eri näkökulmia, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyden merkityksen. Rita omaa myös hyvät sosiaaliset taidot ja laajat vaikuttamisverkostot.

Helinä Perttu, Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja, rehtori

Helinä Perttu, Järvenpää

Ritan energisyys ja toisten huomioon ottaminen kiinnitti huomioni ensin sosiaalissa mediassa ja käsitykseni vahvistui kun tapasimme. Laitoin Ritalle kaverikutsun Facebookin kautta, kuultuani Ritan eduskuntavaaliehdokkuudesta ja lupauduin auttamaan kampanjan kanssa. Uskon, että Rita tulee tekemään hienon kampanjan ja kovan tuloksen. Aitous, rehellisyys, periksiantamattomuus ja laaja osaaminen ovat sellaisia apuja joilla Rita tulee menestymään jatkossakin. Ritan energisyys tarttuu!

On ilo auttaa muita, kun on itsekin saanut apuja.

Timo Heinonen, Kansanedustaja, Valtion Liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja

Timo Heinonen, Häme

Olen tutustunut Ritaan heti hänen Suomeen muuttonsa jälkeen. Rita oli jo silloin sisukas ja rohkea nuori nainen. Hän ei koskaan valittanut mistään, vaan otti asioista selvää ja pyrki järjestämään niin, että pääsisi nopeasti kiinni elämään Suomessa. Tämän Rita on tehnyt mm. opiskelemalla, tekemällä työtä, perustamalla perheen ja olemalla aktiivinen osa omaa elinympäristöään. Rita on malliesimerkki kotoutuneesta maahanmuuttajasta, ja hänen esimerkkinsä on arvokas meille kaikille.

Eeva-Leena Kataja, Psykologi-tutkija (PsT)

Eeva-Leena Kataja, Turku

Rita Twitterissä,
seuraa minua!