“Olisi ollut mahdotonta saavuttaa kaikkea sitä, mitä minulla on tällä hetkellä, jos en olisi saanut mahdollisuutta päästä kotoutumiskurssille heti Suomeen saavuttuani.”

Kun minut valitaan kansanedustajaksi, haluan edistää myös tuloksellista kotoutumista.  Kun maahanmuuttaja saapuu Suomeen, hänellä ei välttämättä ole juuri mitään tietoa Suomesta. Kun itse saavuin Suomeen parikymmentä vuotta sitten 20-vuotiaana, kaikki oli minulle aivan uutta; ei ollut mitään tietoa Suomesta, ei kielitaitoa eikä koulutusta, enkä ymmärtänyt miten suomalainen yhteiskunta toimii.

Mitä sitten tuloksellinen kotoutuminen on? Tuloksellisen kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja kokee olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, jolla on uudessa kotimaassa tarvittavat tiedot ja taidot sekä oikeus terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen.

Maahanmuuttajien tuloksellinen kotoutuminen on ehdottoman tärkeää niin maahanmuuttajien kuin kantasuomalaistenkin näkökulmasta. Olisi ollut mahdotonta saavuttaa kaikkea sitä, mitä minulla on tällä hetkellä, jos en olisi saanut mahdollisuutta päästä kotoutumiskurssille heti Suomeen saavuttuani. Kotoutuminen on kaksisuuntainen ja pitkä prosessi. Minua autettiin paljon, ja sain apua sekä viranomaisilta että tavallisilta ihmisiltä. Olen lukuisissa tilaisuuksissa eri tahoilla saanut antaa suomalaisille tietoa itsestäni, maahanmuuttajista ja pakolaisista. Koulu- ja muiden vierailujen kautta olen saanut paljon hyvää palautetta syntyperäisiltä suomalaisilta siitä, kuinka tärkeää on saada ensi käden tietoa maahanmuuttajista. Vain aidolla tutustumisella toisiimme, voimme alkaa ymmärtämään ja oppimaan toisiamme. Ennakkoluulot syntyvät tietämättömyydestä kun ihmisiin ei ole tutustuttu eikä heitä tunneta.

Tärkeitä asioita omalla kohdallani olivat ja ovat suomen kielen oppiminen, työharjoittelu, kantasuomalaiset ystävät, perhe, ammattikoulutus, työ, harrastukset (luistelu, avantouinti) ja vapaaehtoistoiminta.

Koska sain hyvän vastaanoton Suomessa, se auttoi minua eteenpäin.

Kotouttaminen on toteutettava uusille tulijoille nopeasti. Heidän on saatava tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja siinä toimimisesta omalla äidinkielellä tai sellaisella kielellä, jota hän ymmärtää paremmin.  Mediassa puhutaan kovasti maahanmuuttajien tekemistä rikoksista. Se on surullista, mutta rikokset ovat tietenkin tuomittavia. Riittävä tieto Suomen lainsäädännöstä ja toimintatavoista on ehdoton edellytys tulokselliselle kotoutumiselle. Pitkään Suomessa asuneille ja hyvin kotoutuneille maahanmuuttajille on annettava mahdollisuudet olla neuvomassa ja tukemassa uusia tulijoita.

Tuloksellinen kotoutuminen on onnistunut kotouttaminen. Onnistunut kotouttaminen maksaa itsensä takaisin. Se auttaa maahanmuuttajia oppimaan suomen kielen mahdollisimman nopeasti. Tällöin maahanmuuttajat pääsevät nopeammin yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi, jolloin kaikki hyötyvät. Tuloksellinen kotoutuminen nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä, jolloin syntyy uusia veronmaksajia ikääntyvään yhteiskuntaan. Syrjintä ja rikollisuus myös vähenevät kun kotoutuminen on tuloksellista.

Tuloksellinen kotoutuminen on ehdottoman tärkeää Suomelle juuri nyt. Tunnen itse olevani yhteiskunnan täysivaltainen jäsen ja suomalainen. Tulin Suomeen vuonna 1998 kiintiöpakolaisena, kielitaidottomana ja vailla koulutusta. Aloitin elämäni uudelleen nollasta. Ensin suomen kielen kurssille, työelämään päiväkotiin siivoojaksi, ammattikouluun ja lukioon, kassalle kauppaan ja lopulta ammattikorkeakoulun kautta yrittäjäksi. Nyt olen kaupunginvaltuutettu, kirkkovaltuutettu ja kansanedustajaehdokas. Lisäksi olen äiti, puoliso ja oman yritykseni johtaja.

Kohdallani kotoutuminen on ollut tuloksellista. Olen saanut paljon huomiota päättäjiltä voidessani olla asiantuntijana sekä maahanmuuttajan että suomalaisen yrittäjän näkökulmista. Tältä pohjalta ja vankan kokemukseni turvin uskon voivani edistää tuloksellista kotoutumista eduskunnassa ja Suomessa.