On tärkeää, että päätöksenteossa on mukana ihmisiä, joille prosessit ovat jo tutumpia ja uusia valtuutettuja, jotka tuovat päätöksentekoon uusia näkökulmia.

Neljässä vuodessa oppii paljon. Kun aloitin työni Järvenpään kaupunginvaltuutettuna, en tiennyt kunnan päätöksenteosta mitään. Nyt ymmärrän jo aika paljon, mutta opittavaa riittää. Koska suomi ei ole äidinkieleni, olen joutunut ponnistelemaan erityisen paljon, että olen pystynyt ottamaan päätöksentekoon liittyvän terminologian haltuuni.

Olen oppinut, että korkeinta valtaa kunnassa käyttää kaupunginvaltuusto, jonka alaisuudessa toimivat lautakunnat, jaostot ja viranhaltijat. Päätöksenteossa otetaan huomioon kuntalaisten erilaiset intressit, viranomaismääräykset, kaavoitus ja ympäristö. Päätöksentekoprosessit ovat pitkiä, jotkut suunnitelmat ulottuvat jopa 20 vuoden päähän. Päätöksenteossa tarvitaan myös yhteistyötä. Yksi ihminen tai valtuustoryhmä ei voi onnistua yksin.

Palkitsevinta on ollut, että olen saanut oman valtuustoryhmäni luottamuksen. Valtuustoaloitteeni ovat saaneet kannatusta ja minulle on annettu luottamustehtäviä. Olen esimerkiksi pitänyt valtuustossa puheenvuoroja Järvenpään Kokoomuksen valtuustoryhmän edustajana. Olen ollut mukana kehittämässä kaupunkia ja tutustunut moniin tärkeisiin ihmisiin. On tärkeää, että päätöksenteossa on mukana ihmisiä, joille prosessit ovat jo tutumpia ja uusia valtuutettuja, jotka tuovat päätöksentekoon uusia näkökulmia. On ollut myös mukavaa saada positiivisia palautteita muilta valtuuston ryhmiltä, virkamiehiltä ja kuntalaisilta. Heidän mielestään näkökulmani moniin asioihin on ollut hyvä.

Valtuustotyö vaatii sitoutumista ja se on vaativaa työtä. Kokoukset ovat välillä pitkiä ja ne kestävät iltamyöhään. Olen kahden yläkoululaisen äiti ja yrittäjä, valtuustotyötä teen iltaisin ja viikonloppuisin. Se on joskus raskasta, mutta kuitenkin niin antoisaa ja mielenkiintoista, että haluan jatkaa, jos siihen annetaan mahdollisuus. Olen hyvin kiitollinen kaikesta, mitä olen oppinut ja olen myös valmis tarjoamaan oppimani uusien valtuutettujen perehdyttämiseen. Jotkut ovat jo ottaneet yhteyttä minuun ja pyytäneet neuvoja esimerkiksi heidän vaalikampanjaansa liittyvissä asioissa. Minulle on aina iso ilo ja kunnia, kun voin auttaa.